Sinterklaasfeest

Elk jaar komt sinterklaas in het stedelijk ontmoetingscentrum “De Koepel” te Goetsenhoven.

In de namiddag hebben we altijd een leuk programma opgesteld voor de kinderen, met aansluitend een bezoek van de Sint.

Dit feest wordt mogelijk gemaakt dankzij de vzw De Koepel, haar diverse verenigingen, Brasserie Godison, restaurant Cijnshof en het LDC v/h WZC Huize Nazereth.

Het programma

Het programma van het desbetreffende jaar wordt bekend gemaakt een paar maanden voor het feest is.

Deelnemingsvoorwaarden

  • voor alle kinderen tot 12 jaar;
  • deelnameprijs 5,00 € per kind, te storten op rekeningnummer BE05 1430 8055 5975 van de vzw De Koepel met vermelding naam van het kind en geboortedatum;
  • inschrijving per mail, info@ocdekoepel.be, met als onderwerp Sinterklaasfeest en met vermelding van naam, voornaam en geboortedatum van kind(eren) + adres.