Zaal reserveren OC De Koepel

Gelieve dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen.
De velden met * moeten steeds ingevuld worden zoniet kan het formulier niet worden verstuurd (indien u een veld niet kunt invullen – bvb. u hebt geen vast telefoonnummer – plaats dan een streepje).

Bij het huren van de zaal/zalen voor een huwelijk dient men minstens de “dag erna” (i.v.m. de opruim) mee te reserveren (zie speciaal gereduceerd tarief).

Bij voorbaat reeds hartelijk dank voor uw aanvraag.

Graag één formulier per reservatie a.u.b. !

Ik wens één of meerdere zalen van De Koepel te reserveren op  (gelieve deze datum/data aan te stippen op onderstaande kalender):

Kalender word geladen......
Powered by Booking Calendar
-
Beschikbaar
 
-
Bezet
 
-
Gereserveerd (optie)
captcha

Meteen na het versturen van dit formulier ontvangt u emailbericht met het overzicht van uw aanvraag. Dit is echter nog geen bevestiging van de reservatie doch wel een “Optie”(1). De reservatie is immers pas geldig:

  • na de ondertekening van de contractuele overeenkomst op de eerste of de derde maandag van de maand volgend op uw reservatieaanvraag (om 18h30 in het Stedelijk Ontmoetingscentrum, St. Laurentiusstraat, 19 te Goetsenhoven zelf)
  • na betalen van de reservatiesom = 50% van de totale gebruikerssom (dit bedrag dient uiterlijk 30 dagen na de ondertekening van de contractuele overeenkomst op de rekening van de vzw De Koepel te staan zoniet kan deze laatste de zaal/zalen verder verhuren).

 

(1) De genomen “optie” op een bepaalde dag/dagen blijft behouden tot na de volgende kijk- en verhuurdag. Deze gaan telkens door op de 1e en 3e maandag van de maand om 18h30 in het ontmoetingscentrum zelf (is dit een wettelijke feestdag dan valt deze gewoon weg). Bij deze gelegenheid kan de contractuele overeenkomst worden getekend zodat de “optiedag” definitief wordt. Niettemin kan deze nog steeds vervallen indien niet tijdig voldaan is aan de te betalen reservatiesom.

Zijn er nog vragen of inlichtingen kan u deze steeds per email stellen aan de voorzitter of kom gewoon naar onze kijk- en verhuurdagen (1e en 3e maandag van de maand om 18h30 in het ontmoetingscentrum zelf)