Over VZW De Koepel

De vzw De Koepel is begaan met de uitbating van het Stedelijk Ontmoetingscentrum van Goetsenhoven,
St. Laurentiusstraat, 19.

Zowel particulieren, verenigingen en bedrijven kunnen gebruik maken van verschillende
zalen tegen zeer voordelige prijzen.

Andere doelstellingen van de vzw zijn:

  • het bevorderen van het gemeenschapsleven;
  • behoud van de eigenheid van de gemeente Goetsenhoven-Meer;
  • stimuleren en in leven roepen van verrenigingen;
  • het verkrijgen van inspraak en het verlenen van advies voor Goetsenhoven en Meer bij de bevoegde instanties